Dimarts, 20 De Agost De 2019
C./ Francesc Palau, 1, Cervià - 25460
Telèfon: 973 178002 Fax:

Plens

29/01/2013

Ple Ordinari 29 de gener de 2013CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ  ORDINÀRIA

 

Us convoco a la Sessió ordinària daquesta Corporació pel proper dimarts dia29 de gener de 2013 a les 20.00 hores a la Sala de Plens de  lAjuntament amb el següent:

 

ORDRE DEL DIA

 

1.      Aprovació de lesborrany de lacta de la sessió del ple ordinari de 30 doctubre de 2012.

2.      Proposta daprovació del plec de clàusules administratives particulars i sol·licitud dinforme al Departament de Governació per  a ladquisició directa i a títol onerós dun bé immoble.

3.      Proposta dacord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats en matèria de gestió tributària i recaptació de lImpost sobre vehicles de tracció mecànica.

4.      Proposta de modificació del pressupost exercici 2012.

5.      Informe de batllia.

6.      Precs i preguntes.

 

  


Informació addicionalMapa Web